1. Мең-мең, мең икән,
  Бармаҡтары ун икән.
  Муйыл ҡара күҙе бар,
  Уйлап ҡара, нимә икән?
 2. Мең-мең, мең икән,
  Бармаҡтары ун икән.
  Ҡорбанғәли күҙе бар,
  Ҡойроҡ осонда миңе бар.